ATM CZ a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00828-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec Králové, na ulici Sokolská u Fakultní nemocnice zemní práce v souvislosti s realizací stavby „UHK - Objekt C - lokalita Na Soutoku", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu ocel DN 300, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ATM CZ a.s., se sídlem U měšťanského pivovaru 934/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 28488300

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 369.41 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon