ATLANTA – V.O.V.–CORPORATION, spol. s r.o. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 08829-6/2016-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za to, že se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a to tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil předmětné změny Energetickému regulačnímu úřadu, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence a zároveň se účastník řízení dopustil spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, a to tím že v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona zahájil výkon licencované činnosti po změně technických parametrů stávající provozovny před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

ATLANTA – V.O.V.–CORPORATION,spol. s r.o., se sídlem Konšelská 580/12, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 63997878

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.68 MB

Obsah

Sdílejte