AŠSKÁ FEZA, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu provádět na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením jakékoliv zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 09527-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona v přesně nezjištěné době ode dne 16. května 2014 do dne 12. ledna 2015 v Aši, ul. Selbská č. p. 2774, v prvním nadzemním podlaží objektu plnícího funkci výrobní haly, v místě demontovaného plynoměru, připojil na přívodní plynové potrubí prostřednictvím kovové hadice plynový kotel zn. DAKON P 50 LUX, aby tímto způsobem zajistil dodávku plynu do tohoto plynového kotle, čímž porušil zákaz provádět na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením jakékoliv zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AŠSKÁ FEZA, spol. s r.o., se sídlem Selbská č. p. 2774, 352 01 Aš, IČ: 61777251

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 615.64 KB

Obsah

Sdílejte