ARTROSCAN s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 13349-6/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 18. prosince 2010 do 19. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ARTROSCAN s.r.o., se sídlem Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava - Třebovice, IČO: 28609051

Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 447.61 KB

Obsah

Sdílejte