AQUASYS spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození dvou středotlakých plynovodních přípojek PE DN 32 a středotlakého plynovodu PE DN 50 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 05911-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Česká Bělá u domu č. p. 32 ruční výkop sondy pro určení přesné polohy plynárenského zařízení na stavbě vodního díla: „Kanalizační systém a ČOV v městyse Česká Bělá", kdy při ručním dočišťování výkopu došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, dne 23. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Pchery u domu č. p. 252 zemní práce na stavbě: „Pchery – splašková kanalizace a ČOV", při kterých došlo při rozbíjení betonového povrchu nájezdu pro výkop rýhy pro uložení nové kanalizační přípojky lžící stroje k zachycení a následnému poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, dne 31. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Pchery u domu č. p. 251 zemní práce na stavbě: „Pchery – splašková kanalizace a ČOV", při kterých došlo při strojním vyzvedávání betonového panelu k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, čímž došlo k poškození plynárenských zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání tří správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447

Datum nabytí právní moci: 1. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.08 MB

Obsah

Sdílejte