AQUAŠUMAVA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01285-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. února 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chudenice na ulici Dobrovského u č. p. 153 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Oprava kanalizace Chudenice Dobrovského ul.", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje FERMEC k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudeník 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911

Datum nabytí právní moci: 20. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 330.38 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon