AQUACENTRUM PRAHA spol. s r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 13535-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 11533669, nebyl v období ode dne 29. prosince 2015 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Společnost AQUACENTRUM PRAHA spol. s r.o., se sídlem Pod Kopcem 4, 147 00 Praha 4, IČO: 49618407

Datum nabytí právní moci: 3. 1. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon