Amper Market, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí údajů provozovateli distribuční soustavy

Číslo jednací: 13652-9/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou porušil ust. § 30 odst. 2 písm. i) energetického zákona, neboť provozovateli distribuční soustavy neposkytl:

a)         v období od 1. února 2014 do 31. prosince 2014 identifikační údaje společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, jakožto zákazníka v odběrných místech, jemuž dodával elektřinu na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 10. prosince 2013, a

b)         v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 identifikační údaje společnosti EPK Trade s.r.o., jakožto zákazníka v odběrných místech, jemuž dodával elektřinu na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 8. prosince 2014, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČO: 24128376

Datum nabytí právní moci: 9. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 3.39 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon