AMIS – Tepelná technika, spol. s r. o. – rozhodnutí k nesprávnému měření a účtování

Číslo jednací: 01605-7/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na výrobu tepelné energie v rámci cenové lokality „Hlučín – Mírové náměstí 11" pravidelně neověřoval správnost měření vlastních měřicích zařízení, když měřil dodávku tepelné energie neověřenými měřicími zařízeními a také neúčtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky, když pro odběrné místo „1. měřidlo spotřeby tepla na výrobu TUV" účtoval spotřebu tepelné energie za rok 2012 v m3, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AMIS – Tepelná technika, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 52, 747 17 Darkovice, IČ: 49611071

Datum nabytí právní moci: 27. 10. 2014

druhý stupeň

Obsah

Sdílejte

Share icon