Ambulance Pacanovský s.r.o. – rozhodnutí ve věci podezření ze spáchání správního deliktu

Číslo jednací: 10877-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období ode dne 8. listopadu 2013 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Ambulance Pacanovský s.r.o., se sídlem Klidná 1289/3, 734 01 Karviná, IČO: 01697021

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon