ALTO PLUS s. r. o. – rozhodnutí k povinnosti oznámit neprodleně změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence

Datum

Číslo jednací: 08468-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neoznámil neprodleně změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ALTO PLUS s. r. o., se sídlem Třebel 9/3, 349 58 Černošín, IČ: 63506254

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 735.92 KB

Obsah

Sdílejte