Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - rozhodnutí k nezaslání výkazů na výrobu a rozvod tepelné energie

Číslo jednací: 09760-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nezaslal Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy DK-31-32 a AP-31-32 za vykazovaný rok 2011 a tím se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o., se sídlem Dubská 257, 272 03 Kladno – Dubí, IČ: 26735865
Datum nabytí právní moci: 7. 2. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon