ALPIQ ENERGY SE – rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií“)

Číslo jednací: 08772-15/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 34 správních deliktů podle ust. § 91a odst. 6 písm.  f) energetického zákona ve znění účinném do 30. června 2017, kterých se dopustil dne 6. ledna 2016 porušením ust. čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ALPIQ ENERGY SE, sídlem Jungmannova 26/15, 110 00  Praha 1, IČO: 284 77 090

Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.16 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon