ALPIQ ENERGY SE – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Číslo jednací: 11512-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ust. § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti předložit Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu všechny doklady, smlouvy a potvrzení prokazující zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) až f) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ALPIQ ENERGY SE, se sídlem Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Praha 8, IČ: 28477090

Datum nabytí právní moci: 18. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 315.51 KB

Obsah

Sdílejte