Alhos s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 11417-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Alhos s.r.o., se sídlem Husařská 1029/9, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČO: 24315915

Datum nabytí právní moci: 14. 12. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 245.69 KB

Obsah

Sdílejte