ALGON, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01930-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Cheb, v ulici Podhradská strojně zemní práce v souvislosti se stavbou „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu DN 160, a dále dne 7. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Cheb, v ulici Podhradská, u č. p. 156 strojně zemní práce v souvislosti se stavbou „SO120 Chodník pro pěší, SO 412 Osvětlení křižovatky II/214 a III/2148 a SO 413 Osvětlení chodníku Podhradská ulice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 40, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ALGON, a.s., se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO: 28420403

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 457.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon