Alcedo – středisko volného času Vsetín – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Datum

Číslo jednací: 10862-19/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období od 21. října 2008 do 2. listopadu 2016 registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba Alcedo – středisko volného času Vsetín, se sídlem Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín, IČO: 00851922

Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte