AKCENTA ENERGIE a.s. – rozhodnutí k porušení povinností držitele licence na obchod s elektřinou a plynem

Číslo jednací: 00092-7/2014-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny a plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny a plynu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, a to od blíže neurčené doby do 11. října 2013 tím, že do konečných cen sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí NN pro kategorii „domácnost" v cenících platných od 1. ledna 2013 pro všechna distribuční území umístěných na jeho internetových stránkách do dne 11. října 2013 nezahrnul měsíční platby, daň z přidané hodnoty ani daň z elektřiny a do konečných cen sdružené služby dodávky plynu pro kategorii „domácnost" v cenících platných od 1. června 2013 pro všechna distribuční území umístěných tamtéž nezahrnul daň z přidané hodnoty, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost AKCENTA ENERGIE a.s., se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové – Pražské předměstí, IČ: 27945251

Datum nabytí právní moci: 19. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 909.6 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon