Agrostav Pardubice, akciová společnost – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 00827-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Platěnice (katastrální území Platěnice), u nemovitosti č. p. 3 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rozšíření kanalizační sítě části obce Platěnice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Agrostav Pardubice, akciová společnost, se sídlem Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ 46506063

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 368.25 KB

Obsah

Sdílejte