AGILE spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 11563–3/2014-ERÚ

AGILE  spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11563–3/2014-ERÚ

Účastník řízení tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Budislav, u nemovitosti č. p. 265, zemní práce související se stavbou „Oprava komunikace č. 119/17, k. ú. Budislav, před RD č. p. 265 a 267" prostřednictvím strojního mechanizmu (bagr JSB 3CX), při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AGILE  spol. s r. o., se sídlem Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 943.21 KB

Obsah

Sdílejte