AFP – CZ, spol. s r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 13125-5/2021-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se jako držitel licence na obchod s plynem měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 26. 10. 2021 požadované informace, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

AFP – CZ, spol. s r.o., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25370537

Datum nabytí právní moci: 24. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 174.68 KB

Obsah

Sdílejte