Číslo jednací: 06264-12/2019-ERU

Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 06264-7/2019-ERU ze dne 27. 12. 2019 se mění takto: „Podle § 35 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s § 49 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie se účastníkovi řízení za spáchání přestupku podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o podporovaných zdrojích energie ukládá pokuta ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých), která je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí."

Informace o účastníkovi řízení:

ACZ Tymákov s.r.o., se sídlem Plzeň – Východní Předměstí, Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, IČO: 29120004

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2020

první stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 338.66 KB

Obsah

Sdílejte