ABA Teplárenská s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 11905-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání 8 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a  licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neosahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

ABA Teplárenská s.r.o., se sídlem Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 28592727

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon