ABA ENERGY s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 09966-9/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 29. Července 2016 označenou jako Žádost o poskytnutí podkladů a informací, doručenou mu dne 31. července 2016, ve stanovených lhůtách požadované informace a podklady, dopustil správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ABA ENERGY s.r.o., se sídlem Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc, IČO: 28577949

Datum nabytí právní moci: 10. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 643.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon