AB Facility a.s. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

AB Facility a.s. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 09937-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241118887 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost AB Facility a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČO: 24172413

Datum nabytí právní moci: 12. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 404.3 KB

Obsah

Sdílejte