A-PLUS Energie obchodní, a.s. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 09994-3/2016-ERU

A-PLUS Energie obchodní, a.s. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 09994-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241533353 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost A-PLUS Energie obchodní, a.s., se sídlem Šumavská 415/5, 602 00 Brno, IČO: 03695581

Datum nabytí právní moci: 15. 10. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon