A.B.V. spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07880-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ústí nad Orlicí zemní práce související s provedením stavby „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV" pomocí strojního mechanismu, přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost A.B.V. spol. s r. o., se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ: 48154067

Datum nabytí právní moci: 11. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 606.26 KB

Obsah

Sdílejte