2HF s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací

Číslo jednací: 01250-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 13. října 2015, doručenou dne 23. října 2015, opakovanou výzvu ze dne 11. listopadu 2015, doručenou dne 21. a 23. listopadu 2015, a opakovanou výzvu ze dne 7. prosince 2015 doručenou dne 17. a 24. prosince 2015, ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost 2HF s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 03083799

Datum nabytí právní moci: 27. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 348.58 KB

Obsah

Sdílejte