Číslo jednací: 00715-7/2013-ERU

Řízení o správním deliktu, kterého se měl účastník řízení jako držitel licence na výrobu elektřiny dopustit tím, že neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů, čímž porušil povinnost danou ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, se zastavuje vzhledem k tomu, že v důsledku nesplnění této povinnosti nedošlo k závažnému následku a závažnému porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 15. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 612.1 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon