“LUBÍ“ spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození elektrizační soustavy

Číslo jednací: 01941-25/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona při otáčení sklízecí mlátičky poškodil dřevěný podpěrný sloup, na kterém je umístěno nadzemní vedení vysokého napětí, čímž nesplnil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

"LUBÍ" spol. s r.o., se sídlem Ptáčov 75, 674 01 Ptáčov, IČO: 46973940

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 220.28 KB

Obsah

Sdílejte