„WORLD INVEST“ v.o.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 03318-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

„WORLD INVEST" v.o.s., se sídlem Obecní 23, 431 11 Otvice, IČO: 14868938

Datum nabytí právní moci: 22. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 245.49 KB

Obsah

Sdílejte