Aktualizace oznamovací platformy pro splnění povinnosti podle článků 3(4)(b), 4(2) a 15 nařízení REMIT (č. 1227/2011)

Vážení,

dne 28. prosince 2011 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií (dále jen REMIT).

Podle článku 4 nařízení musejí účastníci trhu zveřejnit účinným způsobem a včas důvěrné informace. Toto zveřejnění zahrnuje informace týkající se kapacity a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny či přepravu zemního plynu nebo týkající se kapacity a využití zařízení LNG, včetně plánované či neplánované nedostupnosti těchto zařízení.

Účastníci trhu mohou na vlastní odpovědnost výjimečně pozdržet zveřejnění důvěrných informací podle článku 3(4)(b) a 4(2). Současně musejí osoby, které v rámci svojí profese sjednávají transakce, informovat Energetický regulační úřad, pokud budou mít důvěrné podezření, že nějaká transakce porušuje články 3 a 5 nařízení REMIT.

Vyzýváme tímto účastníky trhu, aby pro splnění své povinnosti podle článků 3(4)(b), 4(2) nebo 15 informovat Energetický regulační úřad a Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) použili aktualizovanou verzi oznamovací platformy, která je dostupná zde. Platnost předchozí verze byla ukončena k 31. červenci 2014.

V oznamovací platformě je uveřejněn podrobný uživatelský návod pro jednotlivé typy oznámení.

Nezapomeňte prosím zároveň při zadávání informací zvolit zodpovědný regulační úřad – Energetický regulační úřad.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů prosím zašlete e-mail na adresu.

Sdílejte