V souvislosti s již avizovanou implementací nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích, bude v roce 2015 provedena novelizace vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Primárním cílem této novely bude jednak implementace nařízení (EU) č. 312/2014, k níž byl veřejný konzultační proces zahájen dne 1. prosince 2014, a jednak implementace nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009, k níž bude veřejný konzultační proces zahájen v lednu 2015.

Energetický regulační úřad při novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu vždy vychází z podnětů od účastníků trhu s plynem tak, aby nastavení trhu s plynem reflektovalo dynamický vývoj na tomto trhu. Tímto si Energetický regulační úřad dovoluje vyzvat účastníky trhu s plynem k zaslání identifikace dalších okruhů, které by měly být předmětem této novelizace a nejsou pokryty ve výše uvedených nařízeních.

Zároveň Energetický regulační úřad žádá účastníky trhu s plynem, aby každý navržený okruh byl doplněn řádným odůvodněním včetně přínosu úpravy pro trh s plynem.

Podněty je možné zasílat na adresu plyn@eru.cz do 14:00 dne 9. ledna 2015.

Sdílejte