Výroční zpráva ACER o jeho aktivitách k REMIT 2012

ACER vydal svou první výroční zprávu, kde strukturovaně popisuje své aktivity k REMIT v průběhu roku 2012.

Podává informaci zejména o dvou stěžejních úkolech ACER:

  • Aktivity ACER k implementaci nařízení REMIT.
  • Aktivity ACER v oblasti dohledu nad trhem a koordinace činností REMIT.

Na závěr výroční zprávy shrnuje ACER své dosavadní zkušenosti v závěrech a doporučeních. Text výroční zprávy ACER naleznete níže.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 10.87 MB

Obsah

Sdílejte