Vypořádání připomínek k návrhu Pravidel provozování přenosové soustavy předanému společností ČEPS, a. s. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

07.02.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Sdělení

Obsah

Sdílejte

Share icon