Vypořádání podnětů vznesených na úpravu vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů; pozvánka na jednání k vyhlášce

Energetický regulační úřad předkládá vyjádření a vypořádání podnětů, připomínek a návrhů vznesených k úpravě vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, na základě jednání konaného dne 9. dubna 2015. Zároveň si dovoluje předložit prezentaci z uvedeného jednání.

Energetický regulační úřad zve na jednání, na němž budou projednány podněty na úpravu vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se závěry jednání ze dne 9. dubna 2015 bude projednána novelizace ustanovení §§ 26, 53a, 53b, 57 a problematika změny dodavatele v kontextu novely energetického zákona.

Jednání se uskuteční dne 5. května 2015 od 9:00 ve velké zasedací místnosti Energetického regulačního úřadu v Praze.

Energetický regulační úřad žádá zájemce o toto jednání, aby do 21. dubna 2015 nahlásili svou účast na adresu plyn@eru.cz. Přihlášky budou vyhodnoceny na základě časového razítka doručení emailu s přihlášením s tím, že přednostně budou rezervována místa pro zástupce společností, které zaslaly podněty na úpravu vyhlášky. Úřad následně potvrdí rezervaci místa. Místa budou rezervována až do naplnění kapacity zasedací místnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že prostor pro jednání je kapacitně omezen počtem míst, budeme akceptovat za každou společnost pouze jednoho zástupce. Pokud neobdržíte potvrzení rezervace, byla kapacita zasedací místnosti již naplněna.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 559.1 KB
Typ: pdf
Velikost: 143.78 KB

Obsah

Sdílejte