Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2016 (ochrana spotřebitele)

Výkladové stanovisko vydané k ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění od 1. ledna 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 79.95 KB

Obsah

Sdílejte