Energetický regulační úřad informuje, že návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, který byl připravován v průběhu roku 2016, bude zveřejněn ve Sbírce zákonů pod vyhláškou č. 416/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (níže přiložené úplné znění vyhlášky je pracovní verze s vyznačenými změnami).

 

Energetický regulační úřad děkuje všem, kteří se na vyhlášce podíleli, za spolupráci a konstruktivní přístup při přípravě této novely.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.21 MB

Obsah

Sdílejte