Výběrové řízení a oznámení výsledku

01.04.2022, aktualizováno 24.08.2023
  • Oddělení personální a mzdové
  • Kariéra
  • Volné místo

Po skončení lhůty k podávání žádostí jsou otevírány obálky a žadatel je po jejich otevření buď pozván k pohovoru, nebo vyrozuměn o vyřazení jeho žádosti na základě některého ze zákonem stanovených důvodů.

Jak bude probíhat pohovor

Žadatelé, kteří se dostaví na základě pozvánky k pohovoru, čeká osobní pohovor s výběrovou komisí, která má 3 členy. Výběrová komise se bude žadatelů ptát na otázky odborného charakteru, odpovídající příslušnému oboru služby, popř. jejich předchozí profesní dráhy. Součástí pohovoru může být i ověření jazykových znalostí, je-li znalost cizího jazyka požadována. Pohovor lze doplnit písemnou zkouškou.

Výsledky výběrového řízení

Na základě výsledků pohovorů, jsou žadatelé rozděleni na úspěšné a neúspěšné. Sestaví se protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení. Tento protokol se doručuje jako příloha vyrozumění o výsledku výběrového řízení a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky žadatele.

Služební orgán v dohodě s bezprostředně nadřízeným místa, na které bylo výběrové řízení vypsáno, následně vybere jednoho z nejvhodnějších žadatelů. Tento žadatel se rozhodnutím služebního orgánu přijme do služebního poměru.

Kontakt

personalistka
Oddělení personální a mzdové