Zaslání životopisu

Mám zájem o pozici, co mám pro to udělat?

 • Přečíst si oznámení o vyhlášení výběrového řízení, kde je také uvedena specifikace jednotlivých pozic.
 • Vyplnit žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/jmenování na služební místo představeného.
 • K žádosti přiložit požadované přílohy: kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis a další, v závislosti na specifické pozici. K žádosti musí být přiloženy všechny požadované přílohy, které jsou v oznámení uvedeny.
 • Odeslat žádost společně se všemi přílohami.

Proč pracovat u nás? Výhody státní správy

 • Získáte zaměstnání u stabilního a seriózního zaměstnavatele.
 • Umožníme vám nadále se vzdělávat a rozvíjet, a to jak v rámci interních, tak také externích kurzů, školení a seminářů.
 • Budete se podílet se na regulaci cen energií, ochraně spotřebitele… . Získáte tak zkušenosti v oboru energetiky.
 • Kromě platu dostanete také řadu zajímavých benefitů (5 týdnů dovolené, 5 dnů sickdays, stravenky, příspěvek na sport či kulturu).
 • Naplánujete si lépe svůj osobní život díky flexibilnímu začátku a konci pracovní doby.

Co nabízíme?

 • Milé a nápomocné kolegy a kolegyně
 • Rovnost žen a mužů na všech služebních i pracovních místech
 • Uplatnění pro lidi se zdravotním znevýhodněním
 • Jasné finanční podmínky a výkonnostní odměny
 • 5 týdnů dovolené
 • Stabilní zázemí v ústředním orgánu státní správy
 • Lokality: Praha, Jihlava a Ostrava
 • Možnost zahraničních cest
 • Pružná pracovní doba
 • Odměny k výročím
 • Plný i zkrácený úvazek
 • Sladění rodinného a osobního života s výkonem služby státního zaměstnance
 • Indispoziční volno v rozsahu 5 dnů za rok
 • Individuální studijní volno v rozsahu až 6 dnů za rok
 • Rozvoj znalostí, dovedností a jazykových schopností (angličtina)
 • Příspěvek na stravování - stravenky v hodnotě 130,- s příspěvkem, kdy zaměstnanec platí jen 25,- (služební i pracovní poměr)
 • Čerpání FKSP (penzijní spoření, multi šeky, možnost proplacení faktur)
 • Mobilní telefon, pokud vyžaduje charakter činnosti
 • Služební poměr s postavením a ochranou státního zaměstnance

Jaké nabízíme benefity?

Co očekáváme?

 • proaktivní přístup k zadaným úkolům a týmového ducha
 • chuť rozvíjet státní správu
 • schopnost analyzovat problémy a vyřešit je
 • pečlivost, samostatnost, odpovědnost
 • zdravou asertivitu
 • komunikační a organizační dovednosti
 • orientaci v interních i externích předpisech
 • chuť vzdělávat se

Jak můžu odeslat žádost?

 • poštou na adresu služebního úřadu
 • elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu
 • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu
 • osobně na podatelnu služebního úřadu

Seznam zkoušek pro splnění anglického jazyka.

Každý úředník a zaměstnanec úřadu je povinen při své službě nebo práci dodržovat a ctít všechny zásady etického kodexu.