Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021.

Dne 28. srpna 2020 obdržela Česká republika rozhodnutí Evropské komise SA.58041 (2020/N) ze dne 25. srpna 2020, které prodlužuje stávající notifikace schémat podpory o jeden rok. Vydané rozhodnutí umožňuje stanovit podporu výrobnám uvedeným do provozu v roce 2021.

Veřejný konzultační proces je s ohledem na výše uvedené zahájen až v měsíci září. Výše ročních zelených bonusů je z toho důvodu již v návrhu cenového rozhodnutí meziročně přepočtena na základě průměrné ceny elektřiny za měsíc srpen 2020. Pro finální cenové rozhodnutí tak již nedojde k přepočtu zelených bonusů, tak jako tomu bylo v minulých letech.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2020 (PDF; 753 kB), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 509 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie účinného od 1. ledna 2021.

Energetický regulační úřad zveřejňuje připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí  č. X/2020, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2021. V tabulce vypořádání jsou rozsáhlé připomínky zveřejněny ve zkrácené formě.

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí:

Vypořádání VKP k návrhu CR č. 7/2020

Sdílejte