Veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor elektroenergetiky Energetického regulačního úřadu zveřejňuje návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny (PDF, 1 496 kB) a návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF, 580 kB).

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 137 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny a návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad zveřejňuje seznam připomínek k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny (PDF, 928,3 kB), a k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF, 570,3 kB), které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu.

Zveřejněno dne 30. listopadu 2015.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny (PDF, 928,3 kB) a k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF, 570,3 kB), které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu.

Zveřejněno dne 30. listopadu 2015.

Sdílejte