Veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2020

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sekce regulace Energetického regulačního úřadu zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (PDF, 1 964 kB), a návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF, 793 kB).

Informace shrnující meziroční změny ceny za související službu v elektroenergetice pro rok 2020 (PDF, 415 kB).

Lhůta pro podání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí ERÚ pro elektroenergetiku rok 2020 je z důvodu hrozícího nebezpečí z prodlení stanovena v délce 5 pracovních dní do 14. 11. 2019 včetně.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 281 kB) k návrhům cenových rozhodnutí ERÚ pro elektroenergetiku pro rok 2020.

Sdílejte