Veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2017

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny (PDF, 1 273 kB), a návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF, 673 kB). Zároveň je zveřejněno odůvodnění (PDF, 116 kB) k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 142 kB) k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice (PDF, 837 kB).

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice (PDF, 837 kB).

Dále Energetický regulační úřad zveřejňuje sdělení k ceně za nedodržení účiníku a k ceně za nevyžádanou dodávku jalové energie (PDF,  123 kB).

Sdílejte