Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem konzultace je návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 265/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. Pro větší přehlednost je připojena vyhláška ve změnové verzi a dále je zveřejněno i Odůvodnění vyhlášky obsahující důvody navržených změn. Připomínky k Odůvodnění nebude Úřad vypořádávat.

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu konzultace@eru.cz do 15. října 2020.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví (PDF; 8,46 MB)
Platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn (PDF; 5,01 MB)
Odůvodnění vyhlášky (PDF; 263 kB)

Připomínky k návrhu vyhlášky jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání (PDF, 1,45 MB).

Sdílejte

Share icon