Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem [§ 17e odst. 2 písm. b)] veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (dále jen návrh vyhlášky).

Typ: pdf
Velikost: 357.1 KB
 1. Uplatnit připomínky může u ERÚ každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem vyhlášky přímo dotčeny.
 2. Lhůta pro uplatnění připomínek je do 7. července 2022.
 3. Připomínky musí být uplatněny ve struktuře:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • označení konkrétního ustanovení návrhu vyhlášky, k němuž je připomínka vznesena,
 • a způsob promítnutí připomínky do konzultovaného návrhu vyhlášky.
 1. Připomínky se uplatňují elektronickou formou na e-mailové adrese: legislativa@eru.cz. V předmětu zprávy musí být uvedeno „VKP – novela vyhlášky o vyúčtování“. K připomínkám podaným v jiné formě není ERÚ povinen přihlížet.
 2. Připomínky mohou být uplatněny v českém nebo slovenském jazyce. V případě připomínky v jiném jazyce se má za to, že připomínka nebyla uplatněna, s výjimkou případu, kdy bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 3. ERÚ není povinen zabývat se připomínkami, které
 • uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem vyhlášky přímo dotčeny,
 • se netýkají návrhu vyhlášky,
 • neobsahují odůvodnění,
 • nebo jsou uplatněny po lhůtě.

Sdílejte

Share icon