Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu tezí cenové regulace pro V. regulační období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Konzultovaný dokument: Návrh tezí cenové regulace pro V. regulační období

Připomínky k návrhu tezí cenové regulace pro V. regulační období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství zašlete podle pravidel konzultačního procesu.

Pravidla konzultačního procesu k návrhu tezí cenové regulace

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad Vypořádání připomínek VKP - k Návrhu tezí cenové regulace pro V. regulační období

Sdílejte