Veřejný konzultační proces k návrhu kritérií pro udělování výjimek z nařízení komise EU č. 2016/631, 2016/1388 a 2016/1447

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh kritérií pro udělování výjimek z nařízení komise EU č. 2016/631, 2016/1388 a 2016/1447 (PDF, 90 kB).

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 106 kB) k návrhu kritérií pro udělování výjimek z nařízení komise EU č. 2016/631, 2016/1388 a 2016/1447

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu kritérií pro udělování výjimek z nařízení komise EU č. 2016/631, 2016/1388 a 2016/1447 (PDF, 107 kB).

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu kritérií pro udělování výjimek z nařízení komise EU č. 2016/631, 2016/1388 a 2016/1447 (PDF, 107 kB).

Sdílejte