Veřejný konzultační proces k návrhu Cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 5/2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Zahájení veřejného konzultačního procesu

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2018, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Návrh Cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 5/2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu (PDF, 404 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 218 kB) k návrhu Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Sdílejte