Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Po vydání cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, došlo ke zneplatnění dvou legislativních odkazů uvedených v cenovém rozhodnutí, a to z důvodu, že v rámci legislativního procesu k vyhlášce č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, došlo k úpravě číslování odstavců v příloze 8 vyhlášky, čímž v cenovém rozhodnutí vznikly neplatné odkazy. Uvedené cenové rozhodnutí muselo být vydáno před dokončením legislativního procesu k novele vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, na kterou cenové rozhodnutí navazuje. Energetický regulační úřad předkládá návrh cenového rozhodnutí, kterým se opravují uvedené legislativní odkazy. S navrhovanou úpravou legislativních odkazů nejsou spojeny žádné dopady na účastníky trhu s elektřinou.

Přílohy:

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Pravidla veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Sdílejte